Regulamin

§7. Reklamacje

  1. SGSP zobowiązuje się dokładać wszelkich starań dla stałego, ciągłego i bezawaryjnego udostępniania platformy, jednak zastrzega sobie prawo do czasowego wstrzymania dostępności do platformy spowodowanego koniecznością naprawy uszkodzeń technicznych. Jednocześnie SGSP zobowiązuje się, by przerwa trwała jak najkrócej, a w przypadku przekroczenia 2h do przedłużenia szkolenia/kursu o czas niedostępności do platformy.
  2. Użytkownikowi nie przysługuje wobec SGSP prawo żądania odszkodowania lub innej rekompensaty za przerwy w działaniu platformy.
  3. SGSP będzie tworzyć dobowe kopie bezpieczeństwa, a w przypadku utraty danych odtworzy je z ostatniej kopii.
  4. W przypadku zauważenia niewłaściwego działania platformy, użytkownik powinien powiadomić o tym fakcie administratora platformy.
  5. SGSP nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w działaniu platformy nie wynikające z jego winy, w szczególności za utrudnienia zewnętrzne takie jak przerwy w działaniu sieci szkieletowej czy węzłów dostępowych.
  6. SGSP gromadzi zapisy związane z dostępem do platformy i aktywności użytkownika, a w szczególności daty i godziny połączeń oraz numery IP z jakich były dokonywane połączenia.