Regulamin

§6. Blokada dostępu

 1. SGSP zastrzega sobie prawo czasowego zablokowania użytkownikowi dostępu do platformy z następujących przyczyn:
  1. nie przestrzegania warunków Regulaminu przez użytkownika;
  2. zaległości użytkownika w płatnościach na rzecz SGSP;
  3. zaistnienia podejrzenia o korzystanie z platformy przez inne osoby podające parametry dostępu przyznane użytkownikowi;
  4. zaistnienia podejrzenia o wykorzystywaniu informacji zawartych na platformie w celach nieuczciwej konkurencji,
   a w szczególności kopiowania bądź rekompilowania struktury oprogramowania platformy.
 2. Odblokowanie dostępu może nastąpić wyłącznie po wyjaśnieniu przyczyny zablokowania.
 3. Odblokowanie dostępu może wymagać przyznania użytkownikowi nowych parametrów dostępu.
 4. Jeżeli przyczyna zablokowania nie będzie wyjaśniona na drodze wzajemnych ustaleń między SGSP w ciągu 7 dni roboczych od momentu zablokowania dostępu, SGSP może żądać wykluczenia użytkownika z platformy.