Regulamin

§5. Warunki korzystania z platformy

  1. Korzystać z platformy mogą wyłącznie zarejestrowani użytkownicy.
  2. Użytkownikiem można zostać jedynie na wniosek organizatora szkolenia. Zgłoszenie organizatora stanowi nieodłączną informację wymaganą do założenia Konta Użytkownika, a w przypadku samodzielnego zakładania kont na platformie, do nadania uprawnień przez administratora serwisu (do czasu nadania uprawnień założone konto ma status Gościa).
  3. Użytkownik zobowiązuje się do zachowania warunków bezpieczeństwa zawartych w §3.
  4. Użytkownik może korzystać z platformy tylko zgodnie z jej przeznaczeniem, tylko na jednym komputerze w tym samym czasie, na następujących polach eksploatacji:
    1. indywidualnego lub publicznego wyświetlania z zastrzeżeniem wyłączenia możliwości użyczania, najmu i innych form udostępniania struktury osobom trzecim;
  5. Użytkownik zobowiązuje się do nie kopiowania struktur oraz dekompilacji kodu programów platformy.
  6. W przypadku niezastosowania się użytkownika do Regulaminu Platformy, SGSP ma prawo wykluczenia go z grona użytkowników platformy.