Regulamin

§2. Funkcjonalności platformy

 1. Komunikacja SGSP z uczestnikiem poprzez moduł utrzymywania kontaktu prowadzącego z uczestnikami za pomocą narzędzi komunikacyjnych: poczta elektroniczna lub forum i czat.
 2. Bazę interaktywnych samosprawdzających testów.
  1. quiz wielokrotnego wyboru - jedna bądź więcej poprawnych odpowiedzi;
  2. otwarte pytania - możliwości wpisania dłuższej wypowiedzi (esej);
  3. prawda-fałsz - pytania z jedną poprawną odpowiedzią;
  4. pytanie, gdzie jedną poprawną odpowiedź wybieramy z więcej niż dwóch możliwości;
  5. przeciągnij-upuść - pytanie typu poprawne dopasowanie;
  6. zadania w których student/uczestnik/słuchacz sam musi rozwiązać zadanie (poprzez rysowanie bądź pisanie) i odpowiedź wysłać na platformę;
  7. pytania, gdzie trzeba zaznaczyć szukany element np. na rysunku;
  8. możliwość tworzenia pytania, gdzie odpowiedzi muszą być uporządkowane według pewnej sekwencji;
  9. pytania numeryczne, gdzie odpowiedzią może być cyfra z pewnego określonego przedziału;
  10. pytania, gdzie trzeba wpisać poprawną odpowiedź;
  11. pytania wybierane z listy rozwijanej;
  12. pytania off-line, gdzie student/uczestnik/słuchacz musi wykonać zadanie bez użycia komputera.

 3. Testowanie wiedzy szkolonego/egzaminowanego z możliwością definiowania reguł losowania pytań, wprowadzenia ograniczeń czasowych (zarówno na rozwiązanie testu, jak i jego ogólną dostępność dla studentów/uczestników/słuchaczy), określenia ilości prób na test, ustalenia granicy zaliczenia, raportowania ocen.
 4. Zarządzanie zdawaniem prac.
 5. Tworzenie i wpisywanie do kalendarza - z możliwością edycji wyświetlania z poziomu użytkownika - komunikatów ogłoszeń, harmonogramów.
 6. Mechanizmy tworzenia e-lekcji poprzez moduły prezentacji uczestnikom materiałów szkoleniowych w postaci różnych dokumentów elektronicznych: stron WWW, dokumentów PDF, interaktywnych prezentacji, symulatorów programów itp.; moduł tworzenia contentu dostępny dla wykładowców z automatycznie wbudowanymi generatorami HTML, tekstu i grafiki; multimedialny przewodnik; słownik; Wiki.
 7. Pomoc w zakładce dla użytkowników platformy wraz z informacjami o wymaganiach ustawień przeglądarek internetowych
  i adresem pomocy.
 8. Przegląd i edycja aktualnych parametrów Konta Użytkownika i jego profilu.
 9. Możliwość prowadzenia prywatnego bloga, przechowywania plików na platformie.

Zakres funkcjonalności platformy może być przez SGSP modyfikowany.