Regulamin

§1. Postanowienia ogólne i wstępne

 1. Regulamin korzystania z 'Platformy e-learningowej SGSP' (zwany dalej Regulaminem) określa zasady i warunki korzystania z udostępnianego przez Szkołę Główną Służby Pożarniczej informatycznego systemu zarządzania szkoleniami (zwanego dalej platformą), a w szczególności zasady przestrzegania warunków bezpieczeństwa i korzystania z platformy.
 2. Regulamin dotyczy korzystania z platformy, a użyte w nim określenia oznaczają:
  1. użytkownik - osoba korzystająca z platformy (student, słuchacz, uczestnik szkolenia, nauczyciel);
  2. konto użytkownika - zbiór danych związanych z użytkownikiem (z różną rolą w dostępie) takich jak dane personalne, adres e-mail itp. Dane te przechowywane są na platformie wyłącznie na potrzeby komunikacji podczas prowadzenia działalności szkoleniowej i informacyjnej;
  3. uprawnienia - zakres czynności, jakie może wykonywać użytkownik na platformie;
  4. dane do dostępu - nazwa i hasło użytkownika uprawnionego do korzystania z platformy;
  5. serwis - usługi serwisowe związane z pomocą techniczną dla użytkowników, tworzeniem kopii bezpieczeństwa jak i awariami platformy.
 3. Platforma działa wyłącznie poprzez sieć Internet i dostępna jest dla użytkownika bez ograniczeń, w sposób ciągły 24 godz./dobę 7 dni w tygodniu.
 4. Korzystanie z platformy wymaga posiadania przez użytkownika aktywnego adresu poczty elektronicznej e-mail.
 5. Zalogowanie się na platformie i korzystanie z jej zasobów jest jednoznaczne z zaakceptowaniem Regulaminu platformy.