Kontakt

Szkoła Główna Służby Pożarniczej
ul. Słowackiego 52/54
NIP: 118-00-35-927
01-629 Warszawa

www.sgsp.edu.pl


Zespół ds. e-Nauczania:

download
mł. bryg. mgr inż. Joanna Szewczyk
główny specjalista
jszewczykdownloadsgsp.edu.pl
download(22) 561 73 65
download
dr inż. Mariusz Pulkowski administrator platformy mpulkowskidownloadsgsp.edu.pl
download(22) 561 73 07
download
........... .............. specjalista ds. multimediów ............downloadsgsp.edu.pl
download(22) 561 7. ..