Kursy/bloki tematyczne skierowane są w roku akademickim 2018/2019 do studentów Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego trzeciego roku niestacjonarnych studiów I stopnia na kierunku inżynieria bezpieczeństwa w specjalności inżynieria bezpieczeństwa cywilnego. Wykorzystują formę kształcenia komplementarnego, obejmując treściami:

 

Semestr 5

 1. Modelowanie zagrożeń: 2 z 8 godzin zajęć tradycyjnych
 2. Psychologia i socjologia: 4 z 16 godzin zajęć tradycyjnych
 3. Skutki zagrożeń biologicznych i ekologicznych: 2 z 8 godzin zajęć tradycyjnych

Kurs będzie dostępny dla studentów NP-C15 w semestrze zimowym roku akademickiego 2018/2019.

UWAGA! Kurs startuje od 15 marca 2018 r. i będzie dostępny do dnia 25 czerwca 2018 r.

 

Semestr 4

 1. Analiza ryzyka: 4 z 16 godzin zajęć tradycyjnych

Kurs był dostępny dla studentów NP-C15 w semestrze letnim roku akademickiego 2017/2018.

 

Semestr 3

 1. Organizacja i funkcjonowanie systemów bezpieczeństwa: 8 z 16 godzin zajęć tradycyjnych
 2. Skutki zagrożeń infrastruktury komunalnej: 2 z 8 godzin zajęć tradycyjnych
 3. Skutki zagrożeń społeczno-ekonomicznych: 4 z 8 godzin zajęć tradycyjnych
 4. Skutki zagrożeń środowiska naturalnego: 2 z 8 godzin zajęć tradycyjnych

Kursy były dostępne dla studentów NP-C15 w semestrze zimowym roku akademickiego 2017/2018.

 

Semestr 2

 1. Technologie informacyjne: 4 z 16 godzin zajęć tradycyjnych
 2. Środki bezpieczeństwa i ochrony: 4 z 16 godzin zajęć tradycyjnych
 3. Monitorowanie zagrożeń bezpieczeństwa: 4 z 16 godzin zajęć tradycyjnych

Kursy były dostępne dla studentów NP-C15 w semestrze letnim roku akademickiego 2016/2017.