Kursy/bloki tematyczne skierowane są w roku akademickim 2017/2018 do studentów Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego drugiego roku niestacjonarnych studiów I stopnia na kierunku inżynieria bezpieczeństwa w specjalności inżynieria bezpieczeństwa cywilnego. Wykorzystują formę kształcenia komplementarnego, obejmując treściami:

 

Semestr 4

  1. Analiza ryzyka: 4 spośród 16 godzin zajęć tradycyjnych

Kursy będą dostępne dla studentów NP-C15 w semestrze letnim roku akademickiego 2017/2018.

 

Semestr 3

  1. Organizacja i funkcjonowanie systemów bezpieczeństwa: 8 spośród 16 godzin zajęć tradycyjnych
  2. Skutki zagrożeń infrastruktury komunalnej: 2 spośród 8 godzin zajęć tradycyjnych
  3. Skutki zagrożeń społeczno-ekonomicznych: 4 spośród 8 godzin zajęć tradycyjnych
  4. Skutki zagrożeń środowiska naturalnego: 2 spośród 8 godzin zajęć tradycyjnych

Kursy dostępne dla studentów NP-C15 w semestrze zimowym roku akademickiego 2017/2018.

UWAGA! Kursy nr 1 - 4 startują od 2 listopada 2017 r. i będą dostępne do dnia 30 stycznia 2018 r.

 

Semestr 2

  1. Technologie informacyjne: 4 spośród 16 godzin zajęć tradycyjnych
  2. Środki bezpieczeństwa i ochrony: 4 spośród 16 godzin zajęć tradycyjnych
  3. Monitorowanie zagrożeń bezpieczeństwa: 4 spośród 16 godzin zajęć tradycyjnych

Kursy były dostępne dla studentów NP-C15 w semestrze letnim roku akademickiego 2016/2017.