Kursy/bloki tematyczne skierowane są w roku akademickim 2016/2017 do studentów trzeciego roku studiów niestacjonarnych Wydziały inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego. Wykorzystują formę kształcenia komplementarnego, obejmując treściami:

 

Semestr 7

 1. Bezpieczeństwo pożarowe budynków: 2 z 18 godzin wykładów tradycyjnych

Kurs będzie dostępny dla studentów NP-PS43 i NP-PC18 w semestrze zimowym roku akademickiego 2018/2019.

Semestr 6

 1. Taktyka i  dowodzenie: 3 z 18 godzin wykładów tradycyjnych

Kurs będzie dostępny dla studentów NP-PS43 i NP-PC18 w semestrze letnim roku akademickiego 2017/2018.

 

Semestr 5

 1. Ewakuacja interwencyjna: 2 z 9 godzin wykładów tradycyjnych
 2. Ratownictwo chemiczne i ekologiczne: 2 z 24 godzin wykładów tradycyjnych
 3. Sprzęt ratowniczo-gaśniczy: 3 z 24 godzin wykładów tradycyjnych

Kursy dostępne dla studentów NP-PS43 i NP-PC18 w semestrze zimowym roku akademickiego 2017/2018.

UWAGA! Kursy nr 1 - 3 startują 2 listopada 2017 r. i będą dostępne do dnia 30 stycznia 2018 r.

 

Semestr 4

 1. Techniczne systemy zabezpieczeń: 3 z 24 godzin wykładów tradycyjnych
 2. Teoria pożarów: 3 z 18 godzin wykładów tradycyjnych
 3. Środki gaśnicze i neutralizujące: 3 z 18 godzin wykładów tradycyjnych

Kursy były dostępne dla studentów NP-PS43 i NP-PC18 w semestrze letnim roku akademickiego 2016/2017.

Semestr 3

 1. Organizacja i funkcjonowanie ratownictwa i innych systemów bezpieczeństwa: 4 z 18 godzin wykładów tradycyjnych
 2. Termodynamika: 6 z 18 godzin wykładów tradycyjnych
 3. Prawo krajowe i międzynarodowe: 4 z 18 godzin wykładów tradycyjnych

Kursy były dostępne dla studentów NP-PS43 i NP-PC18 w semestrze zimowym roku akademickiego 2016/2017.