Kursy/bloki tematyczne skierowane są w roku akademickim 2018/2019 do studentów czwartego roku studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia Wydziału inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego. Wykorzystują formę kształcenia komplementarnego, obejmując treściami:

 

Semestr 7

 1. Bezpieczeństwo pożarowe budynków: 2 z 18 godzin wykładów tradycyjnych

Kurs będzie dostępny dla studentów NP-PS43 i NP-PC18 w semestrze zimowym roku akademickiego 2018/2019.

UWAGA! Kurs wystartuje 17 września 2018 r. i będzie dostępny do dnia 31 stycznia 2019 r.

 

Semestr 6

 1. Taktyka i  dowodzenie: 3 z 18 godzin wykładów tradycyjnych

Kurs był dostępny dla studentów NP-PS43 i NP-PC18 w semestrze letnim roku akademickiego 2017/2018.

 

Semestr 5

 1. Ewakuacja interwencyjna: 2 z 9 godzin wykładów tradycyjnych
 2. Ratownictwo chemiczne i ekologiczne: 2 z 24 godzin wykładów tradycyjnych
 3. Sprzęt ratowniczo-gaśniczy: 3 z 24 godzin wykładów tradycyjnych

Kursy były dostępne dla studentów NP-PS43 i NP-PC18 w semestrze zimowym roku akademickiego 2017/2018.

 

Semestr 4

 1. Techniczne systemy zabezpieczeń: 3 z 24 godzin wykładów tradycyjnych
 2. Teoria pożarów: 3 z 18 godzin wykładów tradycyjnych
 3. Środki gaśnicze i neutralizujące: 3 z 18 godzin wykładów tradycyjnych

Kursy były dostępne dla studentów NP-PS43 i NP-PC18 w semestrze letnim roku akademickiego 2016/2017.

 

Semestr 3

 1. Organizacja i funkcjonowanie ratownictwa i innych systemów bezpieczeństwa: 4 z 18 godzin wykładów tradycyjnych
 2. Termodynamika: 6 z 18 godzin wykładów tradycyjnych
 3. Prawo krajowe i międzynarodowe: 4 z 18 godzin wykładów tradycyjnych

Kursy były dostępne dla studentów NP-PS43 i NP-PC18 w semestrze zimowym roku akademickiego 2016/2017.