Kursy skierowane są do słuchaczy studiów podyplomowych "Bezpieczeństwo i higiena pracy". W ramach zajęć na odległość realizowane są treści, mieszczące się w trzech kursach/blokach tematycznych (e-learning - 18 godzin):

 

  1. Zagrożenia i zasady bezpiecznej pracy - Drgania mechaniczne (wibracje): 3 z 16 godzin wykładów tradycyjnych
  2. Zagrożenia i zasady bezpiecznej pracy - Analiza i ocena zagrożeń w miejscu pracy: 2 z 16 godzin wykładów tradycyjnych
  3. Szkodliwe substancje chemiczne: 4 z 16 godzin wykładów tradycyjnych
  4. Zarządzanie bezpieczeństwem pracy: 3 z 12 godzin zajęć tradycyjnych
  5. Zarządzanie ryzykiem zawodowym: 6 z 16 godzin zajęć tradycyjnych (3h e-wykładów i 3h e-ćwiczeń)

 

Kursy dostępne dla słuchaczy SP BHP-9 od 10 kwietnia do 30 czerwca 2018 r.