Kursy skierowane są do słuchaczy studiów podyplomowych "Bezpieczeństwo i higiena pracy". W ramach zajęć na odległość realizowane są treści, mieszczące się w trzech kursach/blokach tematycznych (e-learning - 18 godzin):

 

  1. Zagrożenia i zasady bezpieczeństwa pracy: 10 spośród 54 godzin zajęć tradycyjnych
  2. Zarządzanie bezpieczeństwem pracy: 3 spośród 33 godzin zajęć tradycyjnych
  3. Zarządzanie ryzykiem zawodowym: 5 spośród 16 godzin zajęć tradycyjnych

 

Kursy dostępne dla słuchaczy SP BHP-8 od 10 kwietnia do 30 czerwca 2017 r.