Szkolenie skierowane jest do słuchaczy, chcących podnieść kwalifikacje i uzyskać uprawnienia do wykonywania czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej przewidzianych dla inspektorów ochrony przeciwpożarowej. W bloku "Organizacja szkolenia" znajdują się informacje o strukturze szkolenia w internetowej wersji realizowanej w SGSP oraz instrukcje korzystania z materiałów i narzędzi komunikacyjnych platformy. W trakcie szkolenia udostępniane są moduły "Prace projektowe"  i "Materiały do pobrania", a w dniu egzaminu moduły "Egzamin końcowy" i "Ankieta". Wszelkie ogłoszenia zamieszczane są na Forum Ogólnym eSIOP służącym również do dyskusji na temat przebiegu szkolenia. Treści merytoryczne mieszczą się w 14 kursach/blokach tematycznych, realizowanych w formie mieszanej (71 godzin w e-learningu i 12 godzin stacjonarnie).

Dostęp do bloków tematycznych dla uczestników eSIOP-22 od 20 stycznia do 28 lutego 2020 r.

Informacje o warunkach zapisu i uczestnictwa w szkoleniu znajdziesz na stronie Referatu Studiów Podyplomowych i Szkoleń Szkoły Głównej Służby Pożarniczej.