Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 października 2018 r. w sprawie sposobu zapewniania w uczelni bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i kształcenia, szkolenie dotyczy bezpiecznych i higienicznych warunków kształcenia i jest ono obowiązkowe dla studentów rozpoczynających naukę w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie na studiach I i II stopnia.

Celem szkolenia jest zapoznanie studentów z przepisami i zasadami BHP. Studenci podczas szkolenia zostaną zapoznani z zagrożeniami występującymi w uczelni oraz sposobami ochrony przed nimi. Podczas szkolenia zapoznają się również z zasadami postępowania w sytuacjach zagrożenia oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej.

Szkolenie dostępne w październiku 2019 r.