Kursy/bloki tematyczne skierowane są w  roku akademickim 2018/2019 do studentów Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego trzeciego roku stacjonarnych studiów I stopnia. Wykorzystują formę kształcenia komplementarnego, obejmując treściami:

 

Semestr 5

  1. Modelowanie zagrożeń: 2 z 15 godzin zajęć tradycyjnych
  2. Skutki zagrożeń biologicznych i ekologicznych: 2 z 15 godzin zajęć tradycyjnych
  3. Elementy teorii decyzji: 8 z 15 godzin zajęć tradycyjnych (tylko dla specialności IBC)

Kurs dostępny dla studentów SP-C17 w semestrze zimowym roku akademickiego 2018/2019.

UWAGA! Kursy 1 i 2 wystartują 05 listopada 2018 r. i będą dostępne do 30 stycznia 2019 r.Kurs nr 3 startuje wkrótce!

 

Semestr 4

  1. Analiza ryzyka: 4 z 30 godzin zajęć tradycyjnych

Kurs był dostępny dla studentów SP-C17 w semestrze letnim roku akademickiego 2017/2018.