Kursy/bloki tematyczne skierowane są w  roku akademickim 2017/2018 do studentów Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego drugiego roku stacjonarnych studiów I stopnia na kierunku inżynieria bezpieczeństwa w specjalności inżynieria bezpieczeństwa cywilnego. Wykorzystują formę kształcenia komplementarnego, obejmując treściami:

 

Semestr 4

  1. Analiza ryzyka: 4 z 30 godzin zajęć tradycyjnych

Kurs dostępny dla studentów SP-C17 w semestrze letnim roku akademickiego 2017/2018.

UWAGA! Kurs wystartował 15 marca 2018 r. i będzie dostępny do 30 czerwca 2018 r.