Kursy/bloki tematyczne skierowane są w  roku akademickim 2017/2018 do studentów Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego pierwszego roku niestacjonarnych studiów I stopnia na kierunku inżynieria bezpieczeństwa w specjalności inżynieria bezpieczeństwa cywilnego. Wykorzystują formę kształcenia komplementarnego, obejmując treściami:

 

Semestr 4

  1. Analiza ryzyka: 4 z 16 godzin zajęć tradycyjnych

Kursy będą dostępne dla studentów SP-C117 w semestrze letnim roku akademickiego 2017/2018.

UWAGA! Kurs nr 1 wystartuje 15 marca 2018 r. i będzie dostępny do dnia 30 czerwca 2018 r.