Kursy/bloki tematyczne skierowane są w  roku akademickim 2017/2018 do studentów Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego pierwszego roku stacjonarnych studiów I stopnia na kierunku inżynieria bezpieczeństwa w specjalności inżynieria bezpieczeństwa cywilnego. Wykorzystują formę kształcenia komplementarnego, obejmując treściami:

 

Semestr 2

  1. Monitorowanie zagrożeń bezpieczeństwa: 4 z 30 godzin zajęć tradycyjnych
  2. Środki bezpieczeństwa i ochrony: 4 z 30 godzin zajęć tradycyjnych

Kursy dostępne dla studentów SP-C18 w semestrze letnim roku akademickiego 2017/2018.

UWAGA! Kursy wystartowały 15 marca 2018 r. i będą dostępne do dnia 30 czerwca 2018 r.