Kursy/bloki tematyczne skierowane są w  roku akademickim 2018/2019 do studentów Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego drugiego roku stacjonarnych studiów I stopnia na kierunku inżynieria bezpieczeństwa w specjalności inżynieria bezpieczeństwa cywilnego. Wykorzystują formę kształcenia komplementarnego, obejmując treściami:

 

Semestr 3

  1. Skutki zagrożeń społeczno-ekonomicznych: 6 z 15 godzin zajęć tradycyjnych
  2. Prawo krajowe i międzynarodowe w ochronie ludności: 10 z 30 godzin zajęć tradycyjnych UWAGA! kurs łączony z grupami SP-PK17 i SP-PC17 dostępny jest w ich katalogu, kliknij TUTAJ

Kursy dostępne dla studentów SP-C18 w semestrze zimowym roku akademickiego 2018/2019.

UWAGA! Kurs 2 startuje 15 października, a kurs 1 - 22 października 2018 r. i będą dostępne do dnia 30 stycznia 2019 r.

 

Semestr 2

  1. Monitorowanie zagrożeń bezpieczeństwa: 4 z 30 godzin zajęć tradycyjnych
  2. Środki bezpieczeństwa i ochrony: 4 z 30 godzin zajęć tradycyjnych

Kursy były dostępne dla studentów SP-C18 w semestrze letnim roku akademickiego 2017/2018.