Kursy/bloki tematyczne skierowane są w  roku akademickim 2018/2019 do studentów Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego drugiego roku stacjonarnych studiów I stopnia na kierunku inżynieria bezpieczeństwa w specjalności inżynieria bezpieczeństwa cywilnego. Wykorzystują formę kształcenia komplementarnego, obejmując treściami:

 

Semestr 3

  1. Skutki zagrożeń społeczno-ekonomicznych: 6 z 15 godzin zajęć tradycyjnych
  2. Prawo krajowe i międzynarodowe w ochronie ludności: 10 z 30 godzin zajęć tradycyjnych (kurs łączony z grupami SP-PK17 i SP-PC17, dostępny jest w ich katalogu)

Kursy dostępne dla studentów SP-C18 w semestrze zimowym roku akademickiego 2018/2019.

UWAGA! Kursy wystartowały 15 marca 2018 r. i będą dostępne do dnia 30 czerwca 2018 r.

 

Semestr 2

  1. Monitorowanie zagrożeń bezpieczeństwa: 4 z 30 godzin zajęć tradycyjnych
  2. Środki bezpieczeństwa i ochrony: 4 z 30 godzin zajęć tradycyjnych

Kursy były dostępne dla studentów SP-C18 w semestrze letnim roku akademickiego 2017/2018.