Kursy/bloki tematyczne skierowane są w roku akademickim 2017/2018 do studentów pierwszego roku studiów niestacjonarnych WIBP. Wykorzystują formę kształcenia komplementarnego, obejmując treściami:

 

Semestr 2

  1. Ekonomia: 5 z 16 godzin wykładów tradycyjnych
  2. Podstawy budownictwa: 4 z 18 godzin wykładów tradycyjnych

Kursy będą dostępne dla studentów NP-PS45 i NP-PC20 w semestrze letnim roku akademickiego 2017/2018.

 

Semestr 1

  1. Filozofia i etyka: 4 z 16 godzin wykładów tradycyjnych
  2. Mechanika i wytrzymałość materiałów: 4 z 18 godzin wykładów tradycyjnych
  3. Technologie informacyjne: 4 z 18 godzin wykładów tradycyjnych

Kursy dostępne dla studentów NP-PS-45 i NP-PC20 w semestrze zimowym roku akademickiego 2017/2018.

UWAGA! Kursy nr 1 - 3 wystartowały od 6 listopada 2017 r. i będą dostępne do dnia 20 lutego 2018 r.