Kursy/bloki tematyczne skierowane są w roku akademickim 2018/2019 do studentów drugiego roku studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego. Wykorzystują formę kształcenia komplementarnego, obejmując treściami:

 

Semestr 3

  1. Organizacja i funkcjonowanie ratownictwa i innych systemów bezpieczeństwa: 4 z 18 godzin wykładów tradycyjnych
  2. Termodynamika: 6 z 18 godzin wykładów tradycyjnych
  3. Prawo krajowe i międzynarodowe w ochronie ludności: 10 z 18 godzin wykładów tradycyjnych (łączone z grupą NP-C16)

Kursy dostępne dla studentów NP-PS45 i NP-PC20 oraz kurs nr 3 dla studentów NP-C16  w semestrze zimowym roku akademickiego 2018/2019.

UWAGA! Kurs nr 2 startuje 1 października 2018 r. a kurs nr 3 -15 października i będą dostępne do dnia 30 stycznia 2019 r. Kurs nr 1 wkrótce :)

 

Semestr 2

  1. Ekonomia: 5 z 16 godzin wykładów tradycyjnych
  2. Podstawy budownictwa: 4 z 18 godzin wykładów tradycyjnych

Kursy były dostępne dla studentów NP-PS45 i NP-PC20 w semestrze letnim roku akademickiego 2017/2018.

 

Semestr 1

  1. Filozofia i etyka: 4 z 16 godzin wykładów tradycyjnych
  2. Mechanika i wytrzymałość materiałów: 4 z 18 godzin wykładów tradycyjnych
  3. Technologie informacyjne: 4 z 18 godzin wykładów tradycyjnych

Kursy były dostępne dla studentów NP-PS-45 i NP-PC20 w semestrze zimowym roku akademickiego 2017/2018.