Kursy/bloki tematyczne skierowane są w  roku akademickim 2018/2019 do studentów Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego drugiego roku niestacjonarnych studiów I stopnia na kierunku inżynieria bezpieczeństwa. Wykorzystują formę kształcenia komplementarnego, obejmując treściami:

 

Semestr 3

  1. Organizacja i funkcjonowanie systemów bezpieczeństwa: 8 z 16 godzin zajęć tradycyjnych
  2. Skutki zagrożeń infrastruktury komunalnej: 2 z 8 godzin zajęć tradycyjnych
  3. Skutki zagrożeń społeczno-ekonomicznych: 6 z 8 godzin zajęć tradycyjnych
  4. Skutki zagrożeń środowiska naturalnego: 2 z 8 godzin zajęć tradycyjnych
  5. Prawo krajowe i międzynarodowe w ochronie ludności: 10 z 18 godzin zajęć tradycyjnych UWAGA! Kurs łączony z grupami NP-PS45 i NP-PC20 dostępny w ich katalogu, kliknij TUTAJ

Kursy dostępne dla studentów NP-C16 w semestrze zimowym roku akademickiego 2018/2019.

UWAGA! Kursy 1, 2, 4 i 5 startują 15 października, a kurs nr 3 - 22 października 2018 r. i będą dostępne do 21 stycznia 2019 r.

 

Semestr 2

  1. Monitorowanie zagrożeń bezpieczeństwa: 4 z 16 godzin zajęć tradycyjnych
  2. Środki bezpieczeństwa i ochrony: 4 z 16 godzin zajęć tradycyjnych

Kursy były dostępne dla studentów NP-C16 w semestrze letnim roku akademickiego 2017/2018.

 

Semestr 1

  1. Mechanika i wytrzymałość materiałów: 4 z 18 godzin wykładów tradycyjnych
  2. Technologie informacyjne: 4 z 18 godzin wykładów tradycyjnych

Kursy były dostępne dla studentów NP-C16 w semestrze zimowym roku akademickiego 2017/2018.