Kursy/bloki tematyczne skierowane są w  roku akademickim 2017/2018 do studentów Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego pierwszego roku niestacjonarnych studiów I stopnia na kierunku inżynieria bezpieczeństwa w specjalności inżynieria bezpieczeństwa cywilnego. Wykorzystują formę kształcenia komplementarnego, obejmując treściami:

 

Semestr 1

  1. Mechanika i wytrzymałość materiałów: 4 z 18 godzin wykładów tradycyjnych
  2. Technologie informacyjne: 4 z 18 godzin wykładów tradycyjnych

Kursy dostępne dla studentów NP-C16 w semestrze zimowym roku akademickiego 2017/2018. 

UWAGA! Kursy nr 1 - 2 startują 2 listopada 2017 r. i będą dostępne do dnia 20 lutego 2018 r.