Kursy/bloki tematyczne skierowane są w  roku akademickim 2017/2018 do studentów drugiego roku studiów niestacjonarnych Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego. Wykorzystują formę kształcenia komplementarnego, obejmując treściami:

 

Semestr 4

 1. Techniczne systemy zabezpieczeń: 3 spośród 24 godzin wykładów tradycyjnych
 2. Teoria pożarów: 3 spośród 18 godzin wykładów tradycyjnych
 3. Środki gaśnicze i neutralizujące: 3 spośród 18 godzin wykładów tradycyjnych

Kursy będą dostępne dla studentów NP-PS44 i NP-PC19 w semestrze letnim roku akademickiego 2017/2018 r.

 

Semestr 3

 1. Organizacja i funkcjonowanie ratownictwa i innych systemów bezpieczeństwa: 4 z 18 godzin wykładów tradycyjnych
 2. Prawo krajowe i międzynarodowe w ochronie ludności: 4 z 18 godzin wykładów tradycyjnych
 3. Termodynamika: 6 z 18 godzin wykładów tradycyjnych

Kursy dostępne dla studentów NP-PS44 i NP-PC19 w semestrze zimowym roku akademickiego 2017/2018.

UWAGA! Kursy nr 1 - 3 startują 2 listopada 2017 r. i będą dostępne do dnia 30 stycznia 2018 r.

 

 Semestr 2

 1. Podstawy budownictwa: 4 spośród 18 godzin wykładów tradycyjnych
 2. Ekonomia: 5 spośród 16 godzin wykładów tradycyjnych

Kursy były dostępne dla studentów NP-PS44 i NP-PC19 w semestrze letnim roku akademickiego 2016/2017 r.

Semestr 1

 1. Technologie informacyjne: 4 spośród 18 godzin wykładów tradycyjnych
 2. Mechanika i wytrzymałość materiałów: 4 spośród 18 godzin wykładów tradycyjnych
 3. Filozofia i etyka: 4 spośród 16 godzin wykładów tradycyjnych

Kursy były dostępne dla studentów NP-PS44 i NP-PC19 w semestrze zimowym roku akademickiego 2016/2017 r.