Szkolenie biblioteczne skierowane jest do studentów pierwszego roku inżynierskich i licencjackich studiów stacjonarnych i niestacjonarnych rozpoczynających naukę w Szkole Głównej Służby Pożarniczej.

Dostęp do szkolenia od 14 października do 18 listopada 2019 r.