Dla studentów czwartego roku studiów niestacjonarnych Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego nie są planowane w roku akademickim 2018/2019 kursy/bloki tematyczne prowadzone w formie komplementarnej.  

 

Semestr 6

  1. Edukacja dla bezpieczeństwa: 4 z 15 godzin wykładów tradycyjnych
  2. Prawo krajowe i międzynarodowe: 8 z 30 godzin wykładów tradycyjnych
  3. Zarządzanie zasobami ludzkimi: 5 z 15 godzin wykładów tradycyjnych

Kursy były dostępne dla studentów SP-C16 w semestrze letnim roku akademickiego 2017/2018.

 

Semestr 5

  1. Elementy teorii decyzji: 8 z 15 godzin wykładów tradycyjnych

Kurs był dostępny dla studentów SP-C16 w semestrze zimowym roku akademickiego 2017/2018.