Kursy/bloki tematyczne skierowane są w roku akademickim 2017/2018 do studentów Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego trzeciego roku stacjonarnych studiów I stopnia na kierunku inżynieria bezpieczeństwa w specjalności inżynieria bezpieczeństwa cywilnego. Wykorzystują formę kształcenia komplementarnego, obejmując treściami:

 

Semestr 6

  1. Edukacja dla bezpieczeństwa: 4 z 15 godzin wykładów tradycyjnych
  2. Prawo krajowe i międzynarodowe: 8 z 30 godzin wykładów tradycyjnych
  3. Zarządzanie zasobami ludzkimi: 5 z 15 godzin wykładów tradycyjnych

Kursy dostępne dla studentów SP-C16 w semestrze letnim roku akademickiego 2017/2018.

UWAGA! Kursy nr 1 i 3 wystartowały 15 marca, a kurs nr 2 startuje 12 kwietnia 2018 r. Wszystkie kursy dostępne będą do dnia 30 czerwca 2018 r.

 

Semestr 5

  1. Elementy teorii decyzji: 8 z 15 godzin wykładów tradycyjnych

Kurs był dostępny dla studentów SP-C16 w semestrze zimowym roku akademickiego 2017/2018.