Kursy/bloki tematyczne skierowane są w roku akademickim 2017/2018 do studentów Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego trzeciego roku stacjonarnych studiów I stopnia na kierunku inżynieria bezpieczeństwa w specjalności inżynieria bezpieczeństwa cywilnego. Wykorzystują formę kształcenia komplementarnego, obejmując treściami:

 

Semestr 5

  1. Elementy teorii decyzji: 8 z 15 godzin wykładów tradycyjnych

Kursy dostępne dla studentów SP-C16 w semestrze zimowym roku akademickiego 2017/2018. 

UWAGA! Kurs nr 1 startuje 10 października i będzie dostępny do końca semestru roku ak. 2017/2018