Dla studentów drugiego roku studiów niestacjonarnych drugiego stopnia WIBC o specjalności OLiM nie są planowane w roku akademickim 2017/2018 kursy/bloki tematyczne prowadzone w formie komplementarnej.

 

Semestr 4

  1. Podstawy prawne ochrony ludzi i mienia: 5 spośród 9 godzin wykładów tradycyjnych
  2. Strategie zapobiegania przestępczości: 3 spośród 9 godzin wykładów tradycyjnych

Kursy były dostępne dla studentów ND-BW1/OLiM w semestrze letnim roku akademickiego 2016/2017.