Kurs/blok tematyczny skierowany jest do studentów pierwszego  semestru  stacjonarnych studiów II stopnia WIBP. Jego celem jest rozwinięcie i uzupełnienie treści wykładowych o ćwiczenia i testy, które będą wsparciem dla uporządkowania wiedzy i sprawdzenia umiejętności zdobywanej podczas tradycyjnych wykładów.

Kurs był dostępny dla studentów SD-P11 w semestrze zimowym roku akademickiego 2016/2017.