Prezentowany kurs/blok tematyczny skierowany jest do studentów trzeciego roku studiów stacjonarnych na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne - specjalizacja ochrona ludności Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego. Jego celem jest wspomaganie  ćwiczeń z przedmiotu "Logistyka w ochronie ludności". Wspomaganie polega na dostępie studentów do materiałów dydaktycznych oraz instrukcji do oprogramowania i plików z bazą danych wykorzystywaną podczas pracy z oprogramowaniem.
 

Semestr 5

  1. Logistyka w ochronie ludności: 10 z 30 godzin ćwiczeń

Kurs był dostępny dla studentów SP-CBW2/OL w semestrze zimowym roku akademickiego 2016/2017.