W tym miejscu nauczyciele akademiccy SGSP mogą zapoznać się z metodyką zdalnego kształcenia oraz Platformą e-learningową SGSP i możliwościami narzędzi, jakie wykorzystuje zespół ds. e-Nauczania do budowy innowacyjnych materiałów dydaktycznych.

Wszystkich nauczycieli SGSP zainteresowanych edukacją na odległość zapraszamy do współpracy.

mł. bryg. mgr inż. Joanna Szewczyk
Główny Specjalista ds. e-Nauczania
wraz z zespołem pracowników