Dla studentów czwartego roku studiów niestacjonarnych Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego planowany jest w roku akademickim 2017/2018 tylko jeden kurs/blok tematyczny prowadzony w formie komplementarnej w semestrze zimowym.

 

Semestr 7

  1. Prawo krajowe i międzynarodowe: 12 z 30 godzin wykładów tradycyjnych

Kurs był dostępny dla studentów NP-PS42 i NP-PC17 w semestrze zimowym roku akademickiego 2017/2018.

 

Semestr 6

  1. Organizacja i funkcjonowanie systemów bezpieczeństwa: 18 spośród 30 godzin wykładów tradycyjnych

Kurs był dostępny dla studentów NP-PS42 i NP-PC17 w semestrze letnim roku akademickiego 2016/2017.

 

Semestr 5

  1. Bezpieczeństwo pożarowe budynków: 2 spośród 18 godzin wykładów tradycyjnych
  2. Ratownictwo chemiczne i ekologiczne: 2 spośród 18 godzin wykładów tradycyjnych
  3. Taktyka i dowodzenie w ratownictwie: 3 spośród 9 godzin wykładów tradycyjnych
  4. Techniczne systemy zabezpieczeń: 3 spośród 30 godzin wykładów tradycyjnych

Kursy były dostępne dla studentów NP-PS42 i NP-PC17 w semestrze zimowym roku akademickiego 2016/2017.