Dla studentów czwartego roku studiów niestacjonarnych Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego nie są planowane w roku akademickim 2017/2018 kursy/bloki tematyczne prowadzone w formie komplementarnej.  

 

Semestr 5

  1. Kontrola i audyt: 2 z 8 godzin wykładów tradycyjnych
  2. Metody ilościowej i jakościowej oceny ryzyka: 2 z 8 godzin wykładów tradycyjnych
  3. Modelowanie zagrożeń: 2 z 8 godzin wykładów tradycyjnych
  4. Psychologia i socjologia: 4 z 16 godzin wykładów tradycyjnych
  5. Skutki zagrożeń ekologicznych: : 2 z 8 godzin wykładów tradycyjnych

Kursy były dostępne dla studentów NP-C13 w semestrze zimowym roku akademickiego 2016/2017.