Kursy/bloki tematyczne skierowane są w  roku akademickim 2017/2018 do studentów Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego trzeciego roku niestacjonarnych studiów I stopnia na kierunku inżynieria bezpieczeństwa w specjalności inżynieria bezpieczeństwa cywilnego. Wykorzystują formę kształcenia komplementarnego, obejmując treściami:

 

Semestr 5

  1. Elementy teorii decyzji: 6 z 8 godzin wykładów tradycyjnych
  2. Kontrola i audyt: 2 z 8 godzin wykładów tradycyjnych
  3. Modelowanie zagrożeń: 2 z 8 godzin wykładów tradycyjnych
  4. Psychologia i socjologia: 4 z 16 godzin wykładów tradycyjnych
  5. Skutki zagrożeń ekologicznych: 2 z 8 godzin wykładów tradycyjnych

Kursy dostępne dla studentów NP-C14 w semestrze zimowym roku akademickiego 2017/2018. 

UWAGA! Kurs nr 1 startuje już 14 września, a kursy 2, 3 i 5 od 2 listopada 2017 r. i będą dostępne do dnia 30 stycznia 2018 r. Kurs nr 4 jest już również dostępny :)

 

Semestr 3

  1. Organizacja i funkcjonowanie systemów bezpieczeństwa: 8 z 16 godzin wykładów tradycyjnych
  2. Skutki zagrożeń środowiska naturalnego: 2 z 8 godzin wykładów tradycyjnych
  3. Skutki zagrożeń infrastruktury komunalnej: 2 z 8 godzin wykładów tradycyjnych
  4. Skutki zagrożeń społeczno-ekonomicznych: 4 z 8 godzin wykładów tradycyjnych

Kursy były dostępne dla studentów NP-C14 w semestrze zimowym roku akademickiego 2016/2017.