Kursy/bloki tematyczne skierowane są w  roku akademickim 2017/2018 do studentów Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego trzeciego roku niestacjonarnych studiów I stopnia na kierunku inżynieria bezpieczeństwa w specjalności inżynieria bezpieczeństwa cywilnego. Wykorzystują formę kształcenia komplementarnego, obejmując treściami:

 

Semestr 6

 1. Edukacja dla bezpieczeństwa: 4 z 8 godzin wykładów tradycyjnych
 2. Prawo krajowe i międzynarodowe: 8 z 16 godzin wykładów tradycyjnych
 3. Zarządzanie zasobami ludzkimi: 5 z 8 godzin wykładów tradycyjnych

Kursy dostępne dla studentów NP-C14 w semestrze letnim roku akademickiego 2017/2018.

UWAGA! Kurs nr 3 startuje już 15 lutego, kurs nr 1 od 15 marca, a kurs nr 2 od 12 kwietnia 2018 r. Wszystkie kursy dostępne będą do dnia 20 czerwca 2018 r. 

 

Semestr 5

 1. Elementy teorii decyzji: 6 z 8 godzin wykładów tradycyjnych
 2. Kontrola i audyt: 2 z 8 godzin wykładów tradycyjnych
 3. Modelowanie zagrożeń: 2 z 8 godzin wykładów tradycyjnych
 4. Psychologia i socjologia: 4 z 16 godzin wykładów tradycyjnych
 5. Skutki zagrożeń ekologicznych: 2 z 8 godzin wykładów tradycyjnych

Kursy były dostępne dla studentów NP-C14 w semestrze zimowym roku akademickiego 2017/2018. 

 

Semestr 3

 1. Organizacja i funkcjonowanie systemów bezpieczeństwa: 8 z 16 godzin wykładów tradycyjnych
 2. Skutki zagrożeń środowiska naturalnego: 2 z 8 godzin wykładów tradycyjnych
 3. Skutki zagrożeń infrastruktury komunalnej: 2 z 8 godzin wykładów tradycyjnych
 4. Skutki zagrożeń społeczno-ekonomicznych: 4 z 8 godzin wykładów tradycyjnych

Kursy były dostępne dla studentów NP-C14 w semestrze zimowym roku akademickiego 2016/2017.