Dla studentów czwartego roku studiów niestacjonarnych Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego nie są planowane w roku akademickim 2018/2019 kursy/bloki tematyczne prowadzone w formie komplementarnej.

Semestr 6

 1. Edukacja dla bezpieczeństwa: 4 z 8 godzin wykładów tradycyjnych
 2. Prawo krajowe i międzynarodowe: 8 z 16 godzin wykładów tradycyjnych
 3. Zarządzanie zasobami ludzkimi: 5 z 8 godzin wykładów tradycyjnych

Kursy były dostępne dla studentów NP-C14 w semestrze letnim roku akademickiego 2017/2018.


Semestr 5

 1. Elementy teorii decyzji: 6 z 8 godzin wykładów tradycyjnych
 2. Kontrola i audyt: 2 z 8 godzin wykładów tradycyjnych
 3. Modelowanie zagrożeń: 2 z 8 godzin wykładów tradycyjnych
 4. Psychologia i socjologia: 4 z 16 godzin wykładów tradycyjnych
 5. Skutki zagrożeń ekologicznych: 2 z 8 godzin wykładów tradycyjnych

Kursy były dostępne dla studentów NP-C14 w semestrze zimowym roku akademickiego 2017/2018. 

 

Semestr 3

 1. Organizacja i funkcjonowanie systemów bezpieczeństwa: 8 z 16 godzin wykładów tradycyjnych
 2. Skutki zagrożeń środowiska naturalnego: 2 z 8 godzin wykładów tradycyjnych
 3. Skutki zagrożeń infrastruktury komunalnej: 2 z 8 godzin wykładów tradycyjnych
 4. Skutki zagrożeń społeczno-ekonomicznych: 4 z 8 godzin wykładów tradycyjnych

Kursy były dostępne dla studentów NP-C14 w semestrze zimowym roku akademickiego 2016/2017.